corona

covid-19

Sars-cov-2, även kallat coronaviruset, orsakar sjukdomen covid-19.

Hur vi kan påverka smittspridning.

Vi försöker minimera smittspridning på många olika sätt.

De personer som tillhör riskgrupperna är extra känsliga och viktiga att värna om, gå inte ut bland andra medmänniskor om du har förkylningssymtom med feber eller hosta.

Här på Vandrarhemmet försöker vi visa respekt i våra kök och allmänna utrymmen och tänk på att hålla avstånd på ett medmänskligt sätt.

Vi städar kök, toaletter /duschar och allmänutrymmen extra väl och handsprit finns på toaletter och i köksutrymmena.

Ta hand om varandra och var försiktig.

Med hopp om att denna pandemi snart ebbar ut.